About Filipino

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Where you're at: > Mga Epiko (Epics) > Bidasari - Epiko ng mga Muslim

Lazada Philippines Lazada Philippines

Bidasari - Epiko ng mga Muslim

Bidasari 

Bidasari - Epiko ng mga MuslimAng "Bidasari" ay nasasalig sa isang matandang paniniwalang napapatagal ang buhay kung ang kaluluwa ay pinagiingatan sa isda, hayop o anumang bagay na may buhay. Ito'y isang epiko-romansang Malay at hindi katha ng mga Muslim bagamat laganap sa Kamorohan. Hiram ito sa Malaya.

Ang Sultan ng Kembayat ay labis na naliligayahan nang malamang ang mahal na sultana ay nagdadalang-tao. Maligaya ang lahat sa magandang balitang iyon nang biglang sumalakay ang higanteng ibong si Garuda na itunuturing na salot sa kaharian. Nagsipagtago ang lahat at iniwan nila ang kaharian. Ang mag-asawang sultan at sultana ay napahiwalay sa karamihan. Inabot ng panganganak ang sultana sa tabi ng ilog. Sa laki ng takot sa ibon at marahil sa kalutuhan ay naiwan ang sanggol sa isang bangka sa ilog.

isang mangangalakaj na nagngangalang Diyuhara ang nakapulot sa sanggol. Tuwang-tuwa ang asawa ni Diyuhara na kasama niya noon. Iniuwi nila ang bata at kinuha ng mga tagalapag-alaga.

Pinangalanan nilang Bidasari ang bata. Lalong gumaganda si Bidasari habang lumalaki. Ganap nang dalaga si Bidasari at siya'y maligaya sa piling ng kinagisnang mga magulang.

Ang Sultan ng Indrapura, si Sultan Mogindra, ay may dalawang taon nang kasal kay Sultana Lila Sari. Ang Sultana ay mapanigbughuin at laging nangangambang maagaw sa kanya ng iba ang asawa. Kahit paulit-ulit na sinasabi ng sultan na mahal na mahal niya si Lila ay ayaw pa ring hiwalayan ng pangamba ang babae. Naisipan ng Sultana na magpahanap sa mga kawal ng babaeng higit na maganda kaysa kanya. Nakita ng mga kawal si Bidasari at sa paniniwala niyang gagawin siyang dama ng sultana ay sumama siya sa palasyo.

Ipinakulong ng Sultana si Bidasari at sa tuwing aalis ang sultan ay pinarurusahan niya ang kaawa-awang dalaga. Hirap na hirap na si Bidasari kaya'y nang hindi na niya matiis ang mga parusa ay sinabi niya kay Lila Sari na kung ibig nitong mamatay ay kunin nito ang isdang ginto sa hardin ng ama ng dalaga. Sinabi rin na kuwintasin ni Lila Sari ang isda kung araw at ibalik sa tubig kung gabi. Hindi raw maglalaon at mamamatay siya. Pinahintulutan ng sultana na makabalik si Bidasari sa mga magulang nito pagkatapos ipakuha ang isda.

Kapag ikinukwintas ni Lila Sari ang isda sa araw ay nakaburol sa kanila si Bidasari. Sa gabi lamang siya muling nabubuhay. Ipinagpatayo ng ama si Bidasari ng isang palasyo sa isang gubat na malayo sa Indrapura. Ito'y ginawa niya sa takot na baka tuluyang patayin si Bidasari ng maninibughong sultana. Laging sarado ang palasyong kinalalagyan ni Bidasari.

Palagay na palagay ang loob ni Lila Sari sa paniwalang mamamatay na si Bidasari. Isang araw ay naisipan ni Sultan Mogindra na mangaso. Napagawi siya sa kinaroroonan ni Bidasari. Pinilit niyang buksan ang nakasarang pinto at nakita niyang walang tao. Pinasok niya ang lahat ng silid at nakita niya sa isang silid ang nakaburol na si Bidasari. Gayon na lamang ang pagtataka ng sultan. Ginising niya si Bidasari ngunit hinti ito magising. Kinabukasan ay bumalik si Sultan Mogindra at binantayan si Bidasari hanggang gumabi. Labis na humanga ang sultan sa kagandahan ng dalaga. Nabuhay si Bidasari nang sumapit ang gabi. Galit na galit ang sultan nang ipagtapat ng dalaga ang mga ginawa sa kanya ni Lila Sari. Pinakasalan niya si Bidasari at siyang pinaupo sa tabi niya sa trono. Si Lila Sari ay naiwang nagiisa sa kanyang palasyo.

Pagkalipas ng maraming taon, ang mga tao sa Kembayat ay nagbalikan na. Ang mga magulang ni Bidasari ay nagkaroon pa ng isang anak na pinangalanang Sinapati. Sa Kembayat ay dumating ang isang anak na lalaki ni Diyuhara, na inaakala ni Bidasari na tunay niyang kapatid.

 

Nang makita niya si Sinapati ay nagulat siya sapagkat kamukhang-kamukha ito ni Bidasari. Kinaibigan niya si Sinapati at ibinalita niya na siya'y mag kapatid na kamukhang-kamukha ni Sinapati. Dahilt dito'y itinanong ni Sinapati sa mga magulang kung siya'y may nawawalang kapatid. Pinasama ng ama si Sinapati sa Indrapura sa pagkakasakaling ng lahat dahil sa pagiging magkakamukha ng dalawa. Nang sabihan ng siya'y naghahanap ng kapatid na naiwan sa bangka ay nabatid niya si Bidasari ay tunay niyang kapatid dahil sa pagtatapat ni Diyahura.

Si Sinapati'y iniharap kay Sultan Mogindra at naging maligaya ang lahat nang magkakilala ang magkapatid sapagkat si Bidasari pala'y isang tunay na prinsesa.

Epiko ng Bidasari - Ano ang naging aral sa inyo? Ilagay sa komento sa baba


Add this to your website