About Filipino

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Where you're at: > Tagalog Parts of Speech > Pang Ukol (Preposition)

Lazada Philippines Lazada Philippines

Pang Ukol (Preposition)

is a word which shows relationship among other words in the sentence. This relationships include direction, place, cause, manner and amount. A preposition always goes with a noun or pronoun which is called the object of the preposition.  The preposition is almost always before the noun or pronoun and that is why it is called a preposition.  The preposition and the object of the preposition together are called a prepositional phrase.

Mga Pang Ukol at halimbawa:

 • sa
 • ng
 • ni/nina
 • kay kina
 • nasa
 • laban sa
 • ayon sa
 • para sa
 • ukol sa
 • tungkol sa
 • hinggil sa
 • alinsunod sa
 • laban kay
 • ayos kay
 • para kay
 • ukol kay
 • hinggil kay
 • alinsunod kay

Gamit ng Pang Ukol (Uses of Preposition)

 • shows position or direction of subject or object in a sentence.

  eg: Ang prutas ay nasa loob ng basket.

 • shows the cause or possession.

  eg: Ang gamot ay para kay lola.

 • as object purpose of a noun or pronoun

  eg: Ang isinulat nya ay para sa negosyante.


Add this to your website